Hoe werkt Elvy Declaratieverwerking met Unit4 Wholesale?

Het proces stap voor stap
Stap 1/5
Opmaken
Stap 2/5
Indienen
Stap 3/5
Fiatteren
Stap 4/5
Uitbetalen
Stap 5/5
Archiveren

Alle vereiste gegevens aanleveren

Met de Elvy App of via ElvyWeb kan een medewerker gemakkelijk zijn declaraties indienen door eenvoudig een foto van een bonnetje te maken, of te kiezen voor de declaratie van andere gemaakte kosten. De gebruiker kan een keuze maken uit verschillende type declaraties. Door een type te kiezen worden er standaard velden gevuld behorende bij dat type declaratie. Denk bijvoorbeeld aan een vaste grootboekrekening voor parkeerkosten.

Als u meer informatie wilt opvragen aan de declarant dan kan dit ook verplicht worden gesteld. Op de voorgrond geeft de gebruiker de gegevens in en op de achtergrond worden daarbij de juiste analytische waarden gevuld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kostenplaats of project.

Digitaal indienen met de Elvy App of via ElvyWeb

Een declaratie kan direct worden ingediend ter fiattering of worden vastgehouden voor een bepaalde periode. Zo is het mogelijk om eenmaal per maand alle declaraties automatisch in te dienen. Tevens kunnen alle declaraties gedurende een evenement of project opgespaard worden en naderhand worden ingediend.

Goedkeuren, afkeuren, in behandeling nemen, om advies vragen en de audit trail

Nadat de gebruiker de declaratie heeft ingediend wordt deze voorgelegd aan de juiste personen ter fiattering. Elvy biedt uitgebreide fiatteringsmogelijkheden voor uw organisatie. Het fiatteren is mogelijk met ElvyWeb of de Elvy App.

De juiste fiatteurs kunnen worden bepaald op basis van bijvoorbeeld het type declaratie, het project of de kostenplaats. Tijdens de fiattering is de voortgang voor alle betrokkenen te volgen.

De koppeling met uw financiële administratie

Na de fiattering wordt de declaratie en alle bijbehorende documenten naar Unit4 Wholesale doorgezet en vrijgegeven voor betaling.

Het betaalproces wordt verder vanuit Unit4 Wholesale vormgegeven.

Een volledig en veilig archief

De declaratie en de bijbehorende documenten worden zowel in uw financiële administratie, als in Elvy gearchiveerd. Op deze manier is voor iedereen zijn eigen archief te raadplegen zonder expliciet toegang tot Unit4 Wholesale nodig te hebben.

Functionaliteiten en integratie

Elvy biedt u controle, inzicht en efficiëntie met de vele functionaliteiten en de integratie met Unit4 Wholesale. Maar hoe precies? Bekijk hier de voordelen of laat ons het toelichten in een demonstratie!

Stel hier uw vraag >

Demonstratie aanvragen

Declareren van bonnetjes, creditcarduitgaven en andere onkosten.

Uw declaraties gearchiveerd in Unit4 Wholesale en ElvyWeb.

Gemakkelijk uw documenten digitaliseren met de Elvy App.

Uitgebreide fiatteringsmogelijkheden via ElvyWeb of Elvy App.

Alle Unit4 Wholesale velden binnen Elvy beschikbaar.

Audit trail - Controle op en inzicht in de declaraties in omloop.

Ervaar de kracht van Elvy

Benieuwd naar de werking van Elvy in de praktijk?

Demonstratie aanvragen

Geen verkreukelde bonnetjes meer

Doordat de medewerker bonnetjes direct met de Elvy App kan digitaliseren blijft de kwaliteit behouden. De medewerker kan de declaratie daarna direct opmaken of dit op een ander moment doen. Hoe dan ook: de kwaliteit blijft optimaal.

Volledig inzicht in uw financiële administratie

Door de real-time integratie worden declaraties direct na fiattering geboekt en gearchiveerd. Tevens heeft u gedurende het gehele proces vanaf het indienen tot aan de verwerking volledig inzicht in alle handelingen die door verschillende medewerkers worden uitgevoerd. Controle en inzicht.

Nooit meer declaraties kwijt

Alle declaraties worden in Elvy opgeslagen en bij de boeking in Unit4 Wholesale gearchiveerd. Tevens kunt u of de medewerker altijd de actuele status raadplegen. Makkelijk terugvindbaar, nooit meer zoeken.

Gegevens altijd correct

Met de door u vooraf vastgestelde richtlijnen voor het indienen van declaraties, voldoen deze altijd aan uw eisen. Vervolgens zorgt de volledige integratie ervoor dat de declaraties altijd automatisch op de goede manier worden geboekt.

Bespaar tijd en geld

Het geautomatiseerde proces geeft u i.p.v. een invoerende, een controlerende functie. U bespaart dus veel tijd. Altijd het inzicht, altijd de controle, mét extra efficiëntie.

Veelgestelde vragen

Meer weten?

Uiteraard denken wij graag mee over hoe jij jouw declaratieproces kan optimaliseren. Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan of laat ons Elvy Declaratieverwerking demonstreren.

Adviseer mij

Demonstratie aanvragen

Op welke manier wordt de integratie tot stand gebracht?

Welke prijzen worden gehanteerd?

Moet de software nog geïmplementeerd worden?

Is er ook een samenwerking met mijn Unit4 Wholesale leverancier?